Jobbet diskriminerar inte, inte vi heller!

De företag och föreningar som är med i kampanjen är engagerade i att främja en öppen och icke-diskriminerande arbetskultur. Då du anmält dig, kommer företagets logotyp att synnas på kampanjens webbsida.

Invalidisäätiö

Rubic HR Finland Oy

VisionVox Oy

Lanka Digital Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö

ARVO

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lappeenrannan Konttorikone Oy

Vantaanportin apteekki

Seppo Laine Oy

Savon Martat ry

Pienryhmäkoti Helmi Oy

Porin Karhuteräs Oy

Governia Oy

MKTG Finland

Contineo Oy

Kulj.A.Eklund Oy

Kellomuseosäätiö sr

Kokkolan Keskusapteekki

Pohjanmaan kauppakamari

Sulava

Aon Finland Oy

The Spark