Työn­tekijälle

Syrjintää voi esiintyä eri muodoissa työtovereiden, työnantajien tai asiakkaiden taholta. Työsyrjinnän ennaltaehkäisyä varten on laadittu useita lakeja, joiden tavoitteena on suojella työntekijää.

Laki kieltää syrjinnän työelämässä.

Pykäliä löytyy useasta laista:

LAISSA KIELLETÄÄN SYRJINTÄ useilla PERUSTEILLA.

Tasa-arvolaissa kielletään syrjintä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Yhdenvertaisuuslaissa kielletään puolestaan syrjintä näillä perusteilla: ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, muu henkilöön liittyvä syy.

 

Työ ei tekijäänsä katso

Paiski duunia muina naisina tai ihan homona

SYRJINNÄKSI KATSOTAAN MYÖS:

Häirintä, ohje tai käsky syrjiä sekä kohtuullisten mukautusten epääminen vammaiselta henkilöltä.

jos koet tulleesi syrjityksi:

Asia kannattaa nostaa esiin työnantajan kanssa. Tällöin voidaan selvittää, onko kyseessä syrjintä, vai onko erilaisen kohtelun takana jokin hyväksyttävä syy eli niin sanottu oikeuttamisperuste.

OIKEUTTAMISPERUSTEITA ON LAISSA USEITA.

Esimerkiksi, kyseessä ei ole syrjintä, jos:

  • erilainen kohtelu johtuu muusta hyväksyttävästä seikasta kuin tasa-arvo- tai yhdenvertaisuuslaissa kielletystä henkilöön liittyvästä syystä,
  • erilaiseen kohteluun on työtehtävien vaatimuksista johtuva hyväksyttävä syy, tai
  • erilainen kohtelu perustuu johonkin lakiin

Älä anna syrjinnän tulla työn ja tekijän väliin

Jos asia ei selviä työpaikalla, voi olla yhteydessä myös viranomaisiin.

Tasa-arvolain noudattamista valvoo tasa-arvovaltuutettu.

Yhdenvertaisuuslain noudattamista työelämässä valvovat puolestaan työsuojeluviranomaiset.

Neuvoja voi pyytää myös yhdenvertaisuusvaltuutetulta.

SYRJINNÄN KOHTEEKSI JOUTUNUT VOI OLLA oikeutettu

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaeissa säädettyyn hyvitykseen.

Tämän lisäksi syrjitty voi saada vahingonkorvausta.

Syrjintään syyllistynyt voidaan tuomita myös rikoslain nojalla sakkoon tai jopa vankeuteen.

Tähän kampanjaan mukaan lähteneet yritykset ja organisaatiot sitoutuvat ennaltaehkäisemään ja vähentämään työsyrjintää. Haasta yritys mukaan kampanjaan!